Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego WŁOCŁAWEK WRC / 47191

Na podstawie art. 34a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Electronic Control Systems S.A. reprezentowanej przez Pana Stanisława Juszko zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego WŁOCŁAWEK WRC / 47191 wraz z przyłączem elektroenergetycznym – stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej do 52 m z 6 antenami sektorowymi, 1 anteną radioliniową, szafami telekomunikacyjnymi oraz fundamentami dla wieży i szaf telekomunikacyjnych, na terenie działki nr 173/9 obręb Krzywa Góra przy ulicy Toruńskiej 169a we Włocławku.

Informacje

Rejestr zmian