Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2″

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Rasiewicza zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” w skład której wchodzą: wieża stalowa, kratownicowa o wysokości 51 m z drabinką kablową i drabinką włazową z systemem asekuracji Faba, 3 anteny sektorowe A 794517R0v06 oraz 9 anten sektorowych A 264518R0v06 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży, na wysokości 42 m n. p. t. – środek elektryczny anten), 6 anten radiolinii RLA (1) 80 – 03 oraz 4 anteny radiolinii RLA (1) 80 – 06 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży, na wysokości od 45,5 m do 47,5 m n. p. t. – środek elektryczny anten), ogrodzenie terenu stacji zintegrowane z wieżą, podesty obsługowe u podstawy wieży, szafy telekomunikacyjne na podestach z urządzeniami telekomunikacyjnymi na terenie dz. nr 7/6 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 6a we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405 IV piętro, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Informacje

Rejestr zmian