Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wymianie, remoncie, budowie lub przebudowie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku” na terenie działek nr 24/2, 24/1, 25, 33, 43/2 obręb Michelin KM 13; dz. nr 37 obręb Michelin KM 2; dz. nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin KM 1.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.).

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu  12 maja 2016 r. decyzji znak:6220.17.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wymianie, remoncie, budowie lub przebudowie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku”  na terenie działek nr  24/2, 24/1, 25, 33, 43/2  obręb Michelin KM 13;   dz. nr 37 obręb Michelin KM 2; dz. nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin  KM 1.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3-go Maja 22, I piętro, pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:30; piątek od godz. 7:30 do godz. 13:30.

Informacje

Rejestr zmian