Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30.000 euro. Nazwa zadania: Rewaloryzacja parku im. Sienkiewicza oraz utworzenie nowego parku na Słodowie, we Włocławku.

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek , ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800

Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. Wydział prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji, 54 414-42-67.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail:  inwestycje[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian