Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego z zakresu powierzania upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 116/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian