Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 15.09.2020
  • Data składania ofert 23.09.2020
  • Godzina składania ofert 9:45
  • Data otwarcia ofert 23.09.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek
  • Numer UZP/TED 585145-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian