Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”.

  • Status zamówienia Przed terminem składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 21.05.2020
  • Data składania ofert 29.05.2020
  • Godzina składania ofert 9:45
  • Data otwarcia ofert 29.05.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek
  • Numer UZP/TED 542016-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian