Otwarty konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 315/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 269/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian