Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 155/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Południowej 3, stanowiącej część dz. nr. 18/1 KM 81 o pow. 108,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (120/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (119/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (118/dec/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 20.06.2017 S36 – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zbiorcza informacja o petycjach 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zarządzenie nr 154/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 35 we Włocławku, ul. 14 Pułku Piechoty 5 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Decyzja (117/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości że , decyzją Nr 178/17 z dnia 14 czerwca 2017r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 17/15 z dnia 20 stycznia 2015r. oraz zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone dla Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. pozwolenie na zadanie: rozbudowa instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Decyzja (116/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości że decyzją Nr 183/17 z dnia 16 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Budizol Sp. z o.o. S.K.A. pozwolenie na rozbudowę zakładu prefabrykacji, na terenie działek nr 51/4, 56/6, 58/9, 53, 54, 55 i 57 obręb Rózinowo KM 7 przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zarządzenie nr 153/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania środka trwałego będącego majątkiem Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 16/26/Traugutta 29. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.06.2017 Główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.06.2017 Podinspektor ds. podatków od nieruchomości w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
« 1 2 3 4 275 276 »