Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (81/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (80/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2019 Dostawa wyposażenia (sprzęt komputerowy i biurowy) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego z podziałem na 3 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Wniosek (79/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej po uchwale nr XLIV/71/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Uchwała nr XLIV/71/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia ” Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (78/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie nr 165/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie nr 164/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie nr 163/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji (znak: GMK.N.6833.17.2018) o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 29/1 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0345 ha Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (77/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 529 530 »