Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.05.2017 Informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o projekcie „ PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WŁOCŁAWEK NA LATA 2017-2032” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Zarządzenie nr 111/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 110/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85, stanowiącej część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 15,00 m przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 109/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 108/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Długiej 58, stanowiącej dz. nr. 25/1 KM 56 o pow. 751,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres dziesięciu miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu, wykonanie przepustu nr 1 na dz. nr 69, 70 obręb Trzepowo w Płocku i przepustu nr 2 na dz. nr 68 obręb Trzepowo w Płocku oraz na likwidację rowu R-B-3-1 i rowu bez nazwy w ramach zadania pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla w „Trzepowo” w Płocku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2017 Zezwolenie na zbieranie odpadów (72/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2017 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (71/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (70/dec/2017) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.05.2017 Podinspektor ds. podatków od nieruchomości w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 25/11, 25/10, 25/12, 65/2, 25/7, 21, 26 obręb Włocławek KM 105 przy ul. Żytniej 74 – 74B we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 4 259 260 »