Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2018) Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 10 maja 2018r. (czwartek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych oraz modułu obrazkowego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (75/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Zarządzenie nr 109/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i umowy z zakresu dofinansowania usuwania azbestu przy udziale środków własnych z budżetu miasta Włocławek oraz ustalenia stawek dofinansowania do kosztów usuwania 1m2 wyrobów zawierających azbest oraz dofinansowania do kosztów usunięcia 1 tony zdeponowanych odpadów zawierających azbest Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 17 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Dnia 17 kwietnia br. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Zarządzenie nr 108/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2018. Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Zarządzenie nr 107/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Zarządzenie nr 106/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 393 394 »