Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2018 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek: ul. Kościuszki 5/ Polskiej Organizacji Wojskowej 8 o pow. użytkowej 45,20 m2 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS” I.RNI.7011.3.3.2018 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 359/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.12.2018 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (208/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (207/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 446/18 z dnia 12 grudnia 2018r. (znak: UA.AB.6740.592.2018) zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, 20 miejsc postojowych oraz rozbiórkę dwóch budynków , na terenie działek nr 116/123, 116/124, 116/125, 116/148 i 116/92 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 8, 8a i 6 i ul. Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji wału przeciwpowodziowego (wraz z trzema zasuwami przepustowymi) zlokalizowanego na terenie nieruchomości GM.7021.5.4.2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (48/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2018 Wniosek o uchylenie i wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (206/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Miasta Włocławek. OPIK.ROU.2512.43.2018 Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Zarządzenie nr 360/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2019 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.12.2018 Podinspektor ds. informacyjno – publicystycznych w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.12.2018 Kontroler biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajska 3-5 (dz. nr 116/111 obręb Włocławek KM 32) Szczegóły
« 1 2 3 4 484 485 »