Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2020 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Skorowidz uchwał Rady Miasta Włocławek na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie nr 20/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wąskiej, stanowiącej działkę nr 64/2 (Włocławek KM 36) o pow. 69,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres jednego roku w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie nr 19/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 42/123 (Włocławek KM 29) o pow.19,68 m 2 , Żwirowej, stanowiącej działkę nr 42/127 (Włocławek KM 29) o pow. 10,67 m2, ul. Żwirowej, stanowiącej działkę nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2, ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 44/2 (Włocławek KM 29) o pow. 9,11 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (8/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 4/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 4/D/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie nr 18/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 15/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE Dn90, Dn63 w ulicach Nowomiejskiej, Południowej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (4/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (7/wnio/2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 579 580 »