Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.06.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE dn 110 o długości 148,90 m (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) w ul. Wodnej i ul. Bagiennej, na terenie dz. nr 166/59, 166/38 obręb Włocławek KM 69 oraz dz. nr 7/13, 7/12, 7/46, 44 obręb Włocławek KM 70 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (116/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (117/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2019 Decyzja – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (116/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej 3. Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Burmistrz Brześcia Kujawskiego w załączeniu przesyła obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 285, 277, 282, 320, 318, 242, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski oraz na działkach nr ewid. 10/3, 11/39, 12, 11/14, 11/34, 11/37 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 33, nr ewid. 3/10, 4, 3/238, 225/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 28 i nr ewid. 4/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 124/1, gm. Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Planty 3/7 we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2019 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2 Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 „III Włocławskie Senioralia 2019” oferta złożona przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy P.O.W. 12, na terenie dz. nr 52/7 i 202/1 obręb Włocławek KM 52 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (115/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (114/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (113/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (112/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 554 555 »