Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2016 Kwalifikacja wojskowa w 2016 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (22/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (20/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (20/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (18/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (19/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (17/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (18/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (16/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.01.2016 Zarządzenie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. Zasady i tryb postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (15/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (14/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.01.2016 Informacja dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły Szczegóły
« 1 2 258 259 260 261 262 275 276 »