Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (111/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (106/dec/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S34 – Przekazanie innej dokumentacji geologicznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S33 – Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S32 – Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S31 – Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S30 – Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S29 – Zgłoszenie projektu robót geologicznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S27 – Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S26 – Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S25 – Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S24 – Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S23 – Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S22 – Pozwolenie zintegrowane Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S21 – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Szczegóły
« 1 2 258 259 260 261 262 317 318 »