Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2016 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku – Etap II; w ulicach Bartnickiej, Letniej i Metalowej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (420/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (450/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (419/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (418/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (417/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zarządzenie nr 261/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zarządzenie nr 260/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę sieci gazowej Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia „ARPOL” Arkadiusz Jóźwiak we Włocławku, ul. Korczaka 8 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Ziębiej 5 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (416/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (449/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2016 Zgłoszenie instalacji –stacja paliw (35/zgło/2016) Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach: Rucianej, część działki nr 9/47 KM 5 o pow. 230,00 m2, Moniuszki 4-18 , część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 80,00 m2, Szpitalna 1b, część działki nr 15/12 KM 35 o pow. 30,00 m2, Szczegóły
« 1 2 258 259 260 261 262 419 420 »