Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 21.03.2016 Budowa parkingów na terenie miasta Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (102/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Beata Pawłowska – Gimnazjum nr 14 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Łanowej oraz Żytniej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (101/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (99/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (98/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (97/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (96/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (95/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Polityki mobilności dla miasta Włocławek do roku 2030″ Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 73/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 72/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Żurawiej 16D, oznaczonej jako działka nr 5/11 KM 68 o pow. 0,0123 ha Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (94/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 71/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
« 1 2 290 291 292 293 294 344 345 »