Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.04.2016 Zarządzenie nr 116/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Budowy Mieszkań Komunalnych Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci ciepłowniczej na działkach położonych w obrębie ulicy Sielskiej i ulicy Wesołej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1 Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 17 Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Joanna Gralak – Przedszkole Publiczne Nr 12 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Jolanta Stańczak – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Urbanistyki i Architektury – Dyrektor Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (175/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (174/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (173/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (172/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Uchwała Nr 16/S/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów (171/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie oświetlenia i monitoringu na terenie działki nr 58 obręb Włocławek KM 31 położonej przy ul. Hutniczej 5/7 we Włocławku, dla potrzeb zadania „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Hutnicza 5/7 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie zawiadamiam, iż w dniu 15 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Włocławek wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zarządzenie nr 115/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 kwietnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 291 292 293 294 295 368 369 »