Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie nr 152/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (115/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (120/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 19 czerwca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Porządek obrad komisji Ds Rewitalizacji odbywającego się 20 czerwca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Ds. Rewitalizacji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 302. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 21 czerwca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta odbędzie się w dniu 21 czerwca br. o godzinie 13:00 w sali Nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Projekty Uchwał pod obrady XXXII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 W dniu 22 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XXXII sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 19 czerwca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta odbędzie się w dniu 19 czerwca br. o godzinie 11:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 PLANETA „Zdrowie” –Akademia Rozwoju Twórczości i Kreatywności termin realizacji 15.07.2017 -31.08.2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 275 276 »