Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew (32/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (37/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowie kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki. Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Zarządzenie nr 41/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasto Włocławek na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania: „Kontynuacja użytkowania systemu zarządzania oświatą” Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie pętli autobusowej z niezbędną infrastrukturą techniczną, wiatą przystankową, budynkiem socjalnym oraz przebudową układu komunikacyjnego na terenie działek nr 439, 352, 339, 345 obręb Michelin KM 01, nr 3 obręb Włocławek KM 71, nr 6 obręb Włocławek KM 72/1 położonych przy ul. Wiejskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 40/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr. 2/8 KM 23 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 7 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (36/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (35/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (34/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 39/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 38/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Oferta stowarzyszenia „Czas start” – I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PWSZ we Włocławku dla studentów niepełnosprawnych pt. „Niepełnosprawni na rynku pracy – przeszkody, możliwości, marzenia”. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 369 370 »