Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (111/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2019) Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej S.T. Wiejska 1, linii kablowych sn – 15kV i nn – 0,4 KV oraz przebudowie linii napowietrznej nn – 0,4 kV dla zasilania pętli autobusowej i budynku socjalnego na terenie działek nr 439, 352 obręb Michelin KM 01, nr 3 obręb Włocławek KM 71, nr 6 i 1/143 obręb Włocławek KM 72/1 położonych przy ulicy Wiejskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek zawiadamia strony, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zarządzenie nr 286/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zarządzenie nr 285/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/8, obręb Włocławek KM 102 na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Miodowej, oznaczonej jako działka nr 50/5 (Michelin KM 11) o pow. 0,0700 ha oraz działka nr 50/7 (Michelin KM 11) o pow. 0,0699 ha. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zarządzenie nr 284/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 II przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: ul. 3 Maja 9, ul. Cyganka15/ 3 Maja 9, ul. Cyganka13 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.06.2019 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.06.2019 Podinspektor w Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego, Referat Transportu Zbiorowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (110/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zarządzenie nr 282/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Mateusz Lankiewicz – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
« 1 2 3 4 5 554 555 »