Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 23.03.2020 Podinspektor ds. kultury fizycznej i turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie Nr 128/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, ul. Urocza 1, 87-800 Włocławek; Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85, 87-800 Włocławek; Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7, 87-800 Włocławek; Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21b, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Nowomiejska 25, 89, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 127/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 126/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, ul. Urocza 1, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr125/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85, 870800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 124/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 123/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 122/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21b, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 6/6 obręb Michelin KM 10 i nr 151 obręb Michelin KM 11 przy ulicy Botanicznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 121/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Zamówień Publicznych Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zarządzenie Nr 120/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (22/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (39/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (38/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (37/wnio/2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 593 594 »