Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 427/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie nr 2 przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 425/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.10.2019 Przebudowa chodników – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Lęg Witoszyn. Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13. Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21-23. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów decyzji (183/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (182/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku II o zmianach w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 424/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie etatyzacji w Urzędzie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 423/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Wniosek (180/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 422/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r.w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 421/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 592 593 »