Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Dnia 18 grudnia br. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Łęgskiej 20 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 W dniu 18 grudnia br. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zarządzenie nr 322/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (270/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia INTRA LOGISTICS S.A. w Zielonej Górze, ul. Zacisze 16a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu odwadniająco-infiltrującego wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Centrum Logistycznego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Leopoldowskiej 2 Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Tomasz Hejna – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniami do granicy działek posesji przy ulicy Piaski we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zarządzenie nr 326/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Olga Rosłoniec – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami do granicy posesji przy ulicy Rybnickiej we Włocławku (dz. nr 27 obręb Rybnica) Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ceglanej 1 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.12.2017 Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 344 345 »