Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2018 Wniosek (170/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Agnieszka Paradowska – MOPR – Starszy specjalista Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zarządzenie nr 281/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych GMK.N.6812.306.2018 Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowane jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Andrzej Chmielewski – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Plan polowań zbiorczych Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.681.304.2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (168/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zarządzenie nr 280/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Kontroli Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Koralowej, Łosiej, Zachodniej, Żywicznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Omega Investments Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Bogusława Adamskiego, decyzją Nr 372/18 z dnia 08.10.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę centrum handlowego (w tym jednego budynku handlowo – usługowego) wraz z infrastrukturą techniczną (w tym parkingami) oraz pylonem reklamowym, na terenie działek nr 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej i Długiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę centrum handlowego (w tym jednego budynku handlowo – usługowego) wraz z infrastrukturą techniczną (w tym parkingami) oraz pylonem reklamowym, na terenie działek nr 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej i Długiej we Włocławku (zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które obejmuje budowę centrum handlowego, w tym dwóch budynków handlowo – usługowych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym parkingami oraz pylonem reklamowym). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2018 Decyzja (167/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (170/wnio/2017) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 462 463 »