Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.12.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Urocza 2-4 (dz. nr 116/129 obręb Włocławek KM 32) Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8 i Chemików 15-17 (dz. nr 13/13 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Prenumerata i dostawa tytułów prasowych do Urzędu Miasta Włocławek na 2019 rok. OPIK.ROU.2600.3.19.2018 Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Żytniej, obejmującej pełną infrastrukturę drogową w ramach zadania: „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie dz. nr 61, 29, 65/2, 25/12, 26, 20/1, 21, 25/7 obręb Włocławek KM 105 oraz dz. nr 33, 25/1, 24/2, 23/2, 35, 24/4, 23/11, 23/12 obręb Włocławek KM 111/1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 02 stycznia 2019r. (środa) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek. UA.2151.40.2018 Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie dzieci i młodzieży w roku 2019 z wyznaczonych jednostek oświatowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku: na basen. E.OSP.071.2.2018 Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zarządzenie nr 358/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2018) Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 357/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 96/4 o powierzchni 0,0021 ha w obrębie Włocławek KM 90, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 356/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34/2 o powierzchni 0,0334 ha w obrębie Włocławek KM 70, położonej we Włocławku przy ul. Wodnej 10, w której udział Gminy Miasto Włocławek wynoszący 1/4 został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.12.2018 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.12.2018 Inspektor w Biurze Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 58/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.54.2018) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na żłobek – „Klub dziecięcy Zenitek” na terenie dz. nr 50/10, 50/29 obręb Włocławek KM 76 położonych przy ul. Gałczyńskiego 13/15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 8, 40, 12, 58, 151 obręb Michelin KM 11, nr 1/3, 1/5, 4/2, 6, 7/1, 9, 11/2, 13/1, 17, 16/2, 29, 32, 42, 46/1, 59 obręb Michelin KM 18, nr 16/3, 39, 34/3, 40/1, 42, 43/3, 45/1, 47/3, 54/3 obręb Michelin KM 19 oraz działki nr 7 obręb Michelin KM 10 położonych przy ul. Modrej, Szkolnej, Ziołowej, Brzezinowej, Paprociej, Botanicznej i Jaskółczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zarządzenie nr 355/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 484 485 »