Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 13.01.2020 Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.01.2020 Inspektor ds. wspierania rodziny i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26/28 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie nr 9/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłączy gazu śr/c w ulicach Wyszyńskiego, Fabrycznej, Szpitalnej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4190 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Jarosław Zdanowski – Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Marta Boniecka – Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2020 Wniosek (2/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 7/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.01.2020 Młodszy Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.01.2020 Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 585 586 »