Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 08.08.2018 Wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy, serwery oraz centralę telefoniczną placówek Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zamrażalni artykułów spożywczych wraz z mroźnią składową, częścią administracyjno – socjalną, częścią techniczną, portiernią i wagą samochodową oraz niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę zamrażalni artykułów spożywczych wraz z mroźnią składową, częścią administracyjno – socjalną, częścią techniczną, portiernią i wagą samochodową oraz niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2018 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (138/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zarządzenie Nr 220/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 Kraina Fantazji we Włocławku, ul. Wronia 9a Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 Uchwała nr XLVII/94/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Spółka z o.o. we Włocławku obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu miasta Włocławek w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Petycja mieszkańców dotycząca sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach 18/46, 69/8 i 69/10 w obrębie Włocławek KM 34, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Petycja mieszkańców ul. Planty I we Włocławku dotycząca przebudowy prawej strony chodnika przy ul. Planty I w kierunku ul. Wiejskiej Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Petycja mieszkańców i działkowiczów Ogrodu Działkowego „Kłos” w sprawie utwardzenia odcinka ul. Spokojnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Pl. Kolanowszczyzna 15 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.08.2018 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Warunków Zabudowy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.08.2018 stanowisko Podinspektora ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Starosty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.08.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 439 440 »