Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 16.05.2017 GKM13 – Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego. Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 23 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Zgodnie z ustaleniami z Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 maja br. o godzinie 13.00 w sali nr 302 Urzędu Miasta odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (83/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Powiatowy lekarz Weterynarii we Włocławku przekazuje w załączeniu materiały informacyjne dotyczące Afrykańskiego pomoru Świń (ASF). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (9/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (8/post/2017) Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Porządek obrad komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbywającego się 17 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Dnia 17 maja br. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 302. Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy: Toruńskiej 140b , Toruńskiej 140 Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 140 Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 140a Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę zakładu prefabrykacji (82/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu działki nr 14/3 KM 33 położonej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 4 dz. nr 13/23 KM 33. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 259 260 »