Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 155/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 154/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (106/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Ochotniczy Hufiec Pracy prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (105/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (110/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (104/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 153/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2018 r. zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych.” Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 152/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (109/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (108/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (107/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we Włocławku przy ulicy Papieżka, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 11/3 (Włocławek KM 104) o pow. 0,0030 ha Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zarządzenie nr 151/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 417 418 »