Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (48/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz budynku biurowego we Włocławku przy ul. Spokojna 21/23 na terenie działek nr 9/4; 10;/4; 11/3; 12/3; 13/3 obręb Włocławek KM 98. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Petycja mieszkańców ul. Herbacianej Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2020 „Budowa/przebudowa chodników”, polegająca na przebudowie prawostronnego chodnika w ciągu ul. Wspólnej o szerokości 1,5m, od ul. Słonecznej do ul. Robotniczej, oraz zjazdów na ww. odcinku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2020 „Rozbudowa Alei Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Dowóz osób w dniu wyborów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (47/dec/2020 Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Zarządzenie Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (47/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Zarządzenie Nr 213/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.06.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Zarządzenie Nr 211/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/47 obręb Kawka o pow. 0,4000 ha, usytuowana przy ul. Kawka, działka nr 4/57 obręb Kawka o pow. 0,4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 obręb Kawka o pow. 0,9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/53 obręb Kawka o pow. 0,2500 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/55 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, działka nr 4/56 obręb Kawka o pow. 1,4815 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/37 obręb Kawka o pow. 2,4376 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/40 obręb Kawka o pow. 2,5461 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Zarządzenie Nr 210/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej, stanowiącej dz. nr 4/38 o pow. 232,00 m 2 i dz. nr 4/40 o pow. 1800,00 m 2 (obręb Włocławek KM 105) przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Zarządzenie Nr 209/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, działka nr 11/64 (obręb Włocławek KM 94) o pow. 400,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 602 603 »