Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 495/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia wyników konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, oznaczonej jako działka nr 63/2 KM 52 o pow. 1320,00 m2 Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, oznaczonej jako działka nr 116/1 (Włocławek KM 57) o pow. 34,00 m2 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.12.2019 KM13 – Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Zarządzenie nr 493/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia 2 konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.12.2019 KM02A – Profesjonalna rejestracja pojazdów Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Uchwała Nr III/5/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie zorganizowania eventu świątecznego Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Uchwała Nr III/4/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru Sekretarzy obrad Młodzieżowej rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Uchwała Nr III/3/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego Młodzieżowej rady Miasta Włocławek Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.12.2019 Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.12.2019 Podinspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Referat Publicznego Transportu Zbiorowego Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Zarządzenie nr 492/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Zarządzenie nr 491/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Zarządzenie nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 578 579 »