Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 160/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/45 o powierzchni 0,1050 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 159/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2019 Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (6/post/2019) Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 50, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,0229 ha w obrębie 0910 Włocławek KM 91 Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Piotr Ordon – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 158/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 157/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie polityki społecznej w 2019 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (79/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ( znak:S.6220.14.2019 ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym części budynków w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ). Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 156/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 155/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28/32. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Zarządzenie nr 153/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Zarządzenie nr 152/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o przyznanie dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 529 530 »