Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Lęg Witoszyn Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.08.2019 Przebudowa ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Marta Boniecka – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Dorota Rusinek – Urząd Miasto Włocławek – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2019 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (149/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Ogłoszenie w związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Mazowieckiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 9. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (148/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie w związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie w związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie w związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (143/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 346/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Okrzei, działka nr 4/7 KM 43 o pow. 10,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 345/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 571 572 »