Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.08.2017 Dnia 22 sierpnia br. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku w sali nr 20. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Katarzyna Figel-Stolcman – Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (170/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (156/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającego się 21 sierpnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Uprzejmie informuję, iż Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta zwołuje posiedzenie Komisji, które planowane jest na dzień 21 sierpnia br. o godz.11:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 22 sierpnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Uprzejmie informuję, iż Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek zwołuje posiedzenie Komisji, które planowane jest na dzień 22 sierpnia br. o godz.13:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/wnio/2017) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.08.2017 Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (14/post/2017) Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 6B dz. nr 27 KM 111/2 Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 9. Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Zarządzenie Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 295 296 »