Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/59/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015″. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/58/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/57/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/56/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/55/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania założeń dla zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej”. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/54/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zgromadzenie publiczne W dniu 5 czerwca 2016r. o godz. 13.00 na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpocznie się piknik dla rodzin. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/53/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki mobilności dla Miasta Włocławek do roku 2030. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (233/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (232/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy :ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 42/153 KM 29 o pow. 344,00 m Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zarządzenie nr 165/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Chopina, stanowiącej część działki nr 71/99 KM 51 o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zarządzenie nr 164/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – likwidację rowu przydrożnego na odcinku 20 mb od A do B ( km od 7+720 do 7+740 jego biegu; dz. nr 432/3 obręb 1 Podolszyce-Borowiczki ) oraz na odcinku 44 mb od C do D ( km 7+ 760 do 7+ 804 jego biegu; dz. nr 430/2 obręb 1 Podolszyce Borowiczki) przy al. Ks. Popiełuszki przy drodze krajowej nr 60 w Płocku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej ( poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej ( od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (231/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 312 313 314 315 316 419 420 »