Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS01 – Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS04 – Potwierdzenie sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS03 – Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS02 – Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E04 – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E03 – Wpisanie do ewidencji szkoły/placówki niepublicznej Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E02 – Skierowanie do kształcenia specjalnego Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Zarządzenie nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Zarządzenie nr 30/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Zespół Placówek Nr 1 Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Zespół Szkół Technicznych Szczegóły
« 1 2 313 314 315 316 317 343 344 »