Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.07.2016 Zarządzenie nr 226/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Al. Jana Pawła II 6, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34/13 o powierzchni 0,0838 ha (Obręb 2020 Michelin KM 02), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (373/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2016 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (338/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Analiza aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Informacja dla obszarów położonych w rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej”, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (372/wnio/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2016 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowokosztorysowej dla II etapu zadania inwestycyjnego pn. Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy średnicowej – I etap od ul.Toruńskiej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2016 Budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu ulic Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2016 Budowa skweru rekreacyjnego przy ulicy Planty Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (371/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (370/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2016 Decyzja na usunięcie drzewa (337/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2016 wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (369/wnio/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2016 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek Szczegóły
« 1 2 313 314 315 316 317 453 454 »