Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie nr 222/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2016 r w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Informacja za II kwartał 2016 r z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zapytanie ofertowe na opracowania studium wykonalności zawierającego analizę kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt d i E wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo – ekonomiczny z aktywnymi formułami obliczeniowymi dla przedmiotowej inwestycji. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (351/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (350/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (349/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 3 drzew gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 3 ( dz. nr 55/1 KM 31 ). Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (348/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.07.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (320/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (319/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (318/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (347/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowę ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” we Włocławku, na terenie działek nr 10/1, 11/1, 4/6, 4/4, 3/1, 65, 1/3, 64, 12/5 obręb Włocławek KM 9/1, dz. nr 39 obręb Włocławek KM 8/2, dz. nr 16/3, 19, 18, 24/3, obręb Włocławek KM 8/1, dz. nr 76, 73 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 26, 2/9, 27/1, 3/3 obręb Włocławek KM 7/1, dz. nr 1/23, 23, 18/6, 19/1, 6/42, 22/1, 6/43, 17/2 obręb Włocławek KM 6, dz. nr 23/5, 24 obręb Włocławek KM 5, dz. nr 14/4, 14/3, 26, 23 obręb Włocławek KM 4 oraz na części działki nr 16/7 obręb Włocławek KM 8/1 we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 338 339 340 341 342 473 474 »