Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (346/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (345/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Zgłoszenie instalacji –wewnętrzna stacja paliw (32/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (317/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Zawiadomienie- obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działek: nr 11/2 Km 104 i 41/13 KM 104 we Włocławku, planowanego do realizacji przez Pana Andrzeja Grzybowskiego właściciela Zakładu Betoniarsko Budowlanego Andrzej Grzybowski z siedzibą we Włocławku przy ul.Papieżka 113 A Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (344/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (343/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (316/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (342/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (341/wnio/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2016 Zaprojektowanie i wykonanie robót uzupełniających na podstawie audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 1 etap II i IV – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (31/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (30/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (29/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji magazynowania kwasu azotowego na terenie Agril Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 26A 87-800 Włocławek. Szczegóły
« 1 2 339 340 341 342 343 473 474 »