Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2016 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic Barska – Polna – Żytnia – ZADANIE NR 2 w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek” Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku – Etap I, w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 116/60, 116/122, 116/130, 116/131, 116/143 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Pogodnej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (379/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (356/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (378/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (377/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Zarządzenie nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Zarządzenie nr 230/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Okrzei 71A, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/52 o powierzchni 0,0354 ha (Obręb 0420 Włocławek KM 42), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Gmina Miasto Włocławek informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn: „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”, z uwagi na zmianę planowanego terminu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2016 Decyzja (355/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Informacja o warunkach zabudowy z dnia 28.07.2016 roku Nr 48/2016 na budowę zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na terenie działek nr 437/7, 437/8, 437/9, 437/10, 437/11, 437/12, 437/13, 437/14, 437/15, 437/16, 437/17, 437/18, 437/19, 437/20, 437/21, 437/22, 437/23, 437/24, 437/25, 437/26, 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 438/9, 438/10, 438/11, 438/12, 438/13, 438/14, 438/15, 438/16, 438/17, 438/18, 438/19, 438/20, 438/21, 438/22, 438/29, 438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 438/35, 438/36, 438/37, 438/38, 438/39, 438/40, 438/41, 438/42, 438/43, 438/44, 438/45, 438/46, 438/47, 438/48, 438/49, 438/50, 438/51 obręb Michelin KM 01 położonych przy ul. Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Placu Kolanowszczyzna 15 Szczegóły
« 1 2 351 352 353 354 355 493 494 »