Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2016 Elżbieta Rutkowska – Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Aneta Wudecka – MOPR – Dział Świadczeń Rodzinnych – Zastępca Kierownika Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Płocka, Żwirowa na terenie działek nr 210/1, 210/2 obręb Włocławek KM 28, dz. nr 13/2 obręb Włocławek KM 29, dz. nr 11/9, 24/2, 24/4, 26 obręb Włocławek KM 92 we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa lub remont 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach: Płocka, Żwirowa, Bobrownicka, Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa”. Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianie sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek wielorodzinny z częścią administracyjno-gospodarczą z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie działek nr 116/80, 116/82 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (168/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (184/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (167/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (183/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (166/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (182/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (165/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (164/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (163/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. o wydanie postanowienia odmawiającego sprostowania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji , postanowienia odmawiającego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr l/ZRID/BP/2012 z dnia 21 maja 2012 r., znak: WI.II.ZRID.BP.7830.2.2012.ZD O pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 351 352 353 354 355 431 432 »