Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (267/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci cieplnych oraz budowa nowego przyłącza cieplnego na terenie działek nr 116/81, 116/110, 116/78, 116/82, 116/80, 116/60, 116/139 obręb Włocławek KM 28 oraz działka nr 3/235 obręb Włocławek KM 28 przy ulicach: Rajska 1, Sielska 3, Wesoła10/12, Pogodna we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (266/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (265/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Energetyków, działka nr 79/1 KM 34 o pow. 0,2301 ha. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (246/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (245/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (244/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Obwieszczeniem o wygaśnięciu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/Budowlanych 3B. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zarządzenie nr 170/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 czerwca 2016 r w sprawie trybu i zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zarządzenie nr 169/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/19 o powierzchni 0,0119 ha (Obręb 0880 Włocławek KM 88), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zarządzenie nr 168/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 15/127o powierzchni 0,0030 ha (Obręb 0870 Włocławek KM 87) i nr 20/18 o powierzchni 0,0151 ha (Obręb 0880 Włocławek KM 88), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (264/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (263/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (262/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 351 352 353 354 355 462 463 »