Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2016 Zarządzenie Nr 50/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.02.2016 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławka z podziałem na 5 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (62/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Zarządzenie Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (69/wnio/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.02.2016 Budowa chodników Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (68/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (67/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (66/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy – Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 2012 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Kontrola w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Kontrola w Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Kinga Matjakowska – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (65/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (64/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 352 353 354 355 356 394 395 »