Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (261/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (243/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wymianie, remoncie, budowie lub przebudowie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku” na terenie działek nr 24/2, 24/1, 25, 33, 43/2 obręb Michelin KM 13; dz. nr 37 obręb Michelin KM 2; dz. nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin KM 1. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej, Planty oraz Płowieckiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Płowiecka 7a- Zadanie 3, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej, Kaliskiej oraz Smólskiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 9A- Zadanie 4, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej i Kaliskiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 32A – Zadanie 5 na działkach nr 157/31, 157/46, 157/47, 157/48, 157/49, 157/50, 157/42, 157/43, 71/7, 71/8, 71/10 obręb Włocławek KM 77, na działkach nr 42/6, 43/2, 22/15, 22/18, 22/23, 48, 49, 42/20 obręb Włocławek KM 75, na działkach nr 117/4, 130 obręb Włocławek KM 78 w ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zgromadzenie publiczne W dniu 18 czerwca 2016r. o godz. 10.30 wyprowadzeniem pocztów sztandarowych z Katedry i przemarszem orszaku leśników i myśliwych ulicami miasta Włocławka, rozpocznie się impreza plenerowa w Parku im. Henryka Sienkiewicza w ramach obchodów pn. „Kujawsko – Dobrzyński Dzień Kultury Leśnej i Łowieckiej”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (242/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (241/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (260/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30.000 euro. Nazwa zadania: Rewaloryzacja parku im. Sienkiewicza oraz utworzenie nowego parku na Słodowie, we Włocławku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.06.2016 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (240/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (239/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (238/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 352 353 354 355 356 462 463 »