Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (358/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia alejek Cmentarza Komunalnego we Włocławku na terenie działek nr 1/1, 1/2, 2, 3 obręb Włocławek KM 109, dz. nr 134 obręb Włocławek KM 2 położonych przy Al. Chopina 3/5 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach (382/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 4 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (381/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie nr 232/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Jesionowej 6a, stanowiącej część dz. nr. 65/26 KM 49/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie nr 231/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/53 KM 94 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew (357/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (380/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic Barska – Polna – Żytnia – ZADANIE NR 2 w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek” Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku – Etap I, w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 116/60, 116/122, 116/130, 116/131, 116/143 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Pogodnej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (379/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (356/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (378/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 352 353 354 355 356 495 496 »