Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 08.04.2016 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.04.2016 Program utwardzania dróg gruntowych Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 101/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Michelińskiej, oznaczonej jako działka nr 212/2 o powierzchni 0.2801 ha w obrębie Michelin KM 20, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 100/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Jaskółczej, oznaczonej jako działka nr 46/2 o powierzchni 0.2496 ha w obrębie Michelin KM 18, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 99/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Szkolnej, oznaczonej jako działka nr 20/2 o powierzchni 0.2826 ha w obrębie Michelin KM 18, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 98/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Kontrola w Zespole Szkół Nr 7 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Kontrola w Zespole Szkół Nr 8 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Kontrola w Gimnazjum Nr 14 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Sprawozdanie z kontroli Domu Pomocy Społecznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Moniuszki 3-19 Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14-16 dz.nr 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10-12 dz.nr 116/139, 3/235 KM 32 Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 6 – 8 dz. nr 116/138 i 3/236 KM 32 Szczegóły
« 1 2 353 354 355 356 357 419 420 »