Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (12/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (314/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zarządzenie nr 221/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2016 Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (339/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Zarządzenie nr 220/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie organizacji Narad Koordynacyjnych oraz zasad i trybu ich prowadzenia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (338/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (313/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek: dz. nr 10/1, 11/1, 4/6, 4/4, 3/1, 65, 1/3, 64, 12/5 obręb Włocławek KM 9/1; dz. nr 39, 38, 44 obręb Włocławek KM 8/2 dz. nr 16/3, 19, 18, 24/3, 20, 22 obręb Włocławek KM 8/1; dz. nr 78, 76, 73, 75/2 obręb Włocławek KM 7/2 ; dz. nr 26, 2/9, 27/1, 3/3, 28 obręb Włocławek KM 7/1 dz. nr 1/23, 68, 23, 18/6, 19/1, 6/42, 22/1, 6/43, 1/21, 69, 17/2 obręb Włocławek KM 6; dz. nr 16/30, 20/1, 16/31, 23/3, 23/5, 24, 2/5, 26, 9/45, 25, 3/7, 3/6 obręb Włocławek KM 5; dz. nr 14/4, 14/3, 26, 24, 23, 4/6, 3/2, 2/15, 1/20, 25 obręb Włocławek KM 4; dz. nr 11/15, 72, 10/5, 12, 9/3, 77 obręb Włocławek KM 3; dz. nr 11/6, 14, 7/7 obręb Włocławek KM 2 oraz dz. nr 16/7 obręb Włocławek KM 8/1. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (337/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (336/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 219/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 218/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 32/36, stanowiącej część dz. nr. 90/20 KM 54 o pow. 8,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 217/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Szpitalnej 1b, stanowiącej część działki nr 15/12 KM 35 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (312/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 362 363 364 365 366 495 496 »