Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (311/dec/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.07.2016 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (335/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Woletta Wojciechowska – Szkoła Podstawowa nr 20 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zawiadomienie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – budowa ulicy Papieżka we Włocławku”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (334/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Kontrola Punktu Przedszkolnego „Na Wspólnej” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami i połączeniami we Włocławku w ulicy Grodzkiej na terenie działek nr 18, 24/3, 19, 20 obręb Włocławek KM 8/1, dz. nr 26, 3/3, 27/1 obręb Włocławek KM 7/1, dz. nr 78, 76, 75/2, 73 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 23, 1/21, 1/23, 22/1, 6/43, 69, 68, 17/2, 6/42, 18/6, 19/1 obręb Włocławek KM 6, dz. nr 20/1, 16/30, 24, 16/31, 23/5, 3/7, 3/5 obręb Włocławek KM 5, dz. nr 26, 23 i 14/4 obręb Włocławek KM 4 w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana, remont, budowa lub przebudowa istniejących sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami we Włocławku w 11 ulicach bądź ich fragmentach: Św. Antoniego, Wojska Polskiego, Grodzka, Bojańczyka, Kilińskiego, Papieżka, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Weselna, Orla oraz Reymonta”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (310/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (309/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (308/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
« 1 2 363 364 365 366 367 495 496 »