Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4-6 Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Zarządzenie nr 147/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Skrajnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/2 o powierzchni 0,0800 ha (Obręb 2130 Michelin KM 13), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (234/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 166, 190/3, 189/1 obręb Włocławek KM 42 przy ulicy Pustej 9 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (211/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (210/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (209/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (208/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (207/dec/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.05.2016 Przebudowa dróg powiatowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji (233/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Informacja dla obszarów położonych w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 KOMUNIKAT Urząd Miasta Włocławek – Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom, którzy wnoszą w 2016 r. opłaty w ratach za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2016 r. upływa termin wniesienia II raty . Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły
« 1 2 365 366 367 368 369 463 464 »