Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 210/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty i kaucji za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu i Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 209/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Gminie Miasto Włocławek z tytułu obciążenia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, służebnościami gruntowymi i przesyłu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Postanowienie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (11/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (331/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (307/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (306/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (28/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Zarządzenie nr 208/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Zarządzenie nr 207/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Zarządzenie nr 206/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Zarządzenie nr 205/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (330/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (305/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. sumak octowiec z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 ( dz. nr 38/21 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. klon, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 ( dz. nr 38/21 KM 111/2 ). Szczegóły
« 1 2 365 366 367 368 369 495 496 »