Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.08.2016 Zarządzenie nr 237/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew (364/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (389/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2016 Wniosek (388/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 09.08.2016 Zarządzenie nr 236/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw organizacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.08.2016 Zarządzenie nr 235/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy: Długiej 60a, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 24/1 o pow. 0,0556 ha oraz Długiej 60, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 24/2 o pow. 0,0542 ha (Włocławek KM 56). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (363/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (33/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (387/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej obejmującej budowę czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu ulic Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych we Włocławku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych”, na terenie działek 111, 114, 116/36, 116/9, 116/60 obręb Włocławek KM 32 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Zachodniej oraz rozbudowę ulicy Liściastej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” we Włocławku, na terenie dz. nr 54 obręb Michelin KM 03; dz. nr 24/1, 24/2, 25, 32, 36, 39, 117, 122 obręb Michelin KM 04; dz. nr 22, 35, 42, 46 obręb Michelin KM 05; dz. nr 9, 11, 23, 71 obręb Michelin KM 06 oraz na części działki nr 44 obręb Michelin KM 04 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Zgłoszenie budowy, przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Barskiej, Wojskowej, Ostrowskiej, Zielnej, alei Kazimierza Wielkiego, Leśnej (zadanie nr 4) w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działek: nr 11/2 KM 104 i 41/13 KM104 we Włocławku, planowanego do realizacji przez Pana Andrzeja Grzybowskiego, właściciela Zakładu Betoniarsko Budowlanego Andrzej Grzybowski z siedzibą we Włocławku przy ul. Papieżka 113 A, Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (386/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (385/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 375 376 377 378 379 519 520 »