Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Sylwia Wojciechowska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarki Miejskiej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Piekarskiej 3B Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie Nr 52/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę słupowej stacji transformatorowej przy ul. Baśniowej 8/10 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (70/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Zarządzenie Nr 50/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.02.2016 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławka z podziałem na 5 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (62/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Zarządzenie Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (69/wnio/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.02.2016 Budowa chodników Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (68/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (67/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 389 390 391 392 393 431 432 »