Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (333/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/139, 3/235 KM 32 Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 – 6, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/108 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zmiany decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/137 KM 32. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach (332/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 213/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 212/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i placówek publicznych i niepublicznych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 211/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 210/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty i kaucji za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu i Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 209/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Gminie Miasto Włocławek z tytułu obciążenia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, służebnościami gruntowymi i przesyłu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Postanowienie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (11/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (331/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (307/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 389 390 391 392 393 519 520 »