Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 07.04.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 93/2016 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 7 kwietnia 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 144,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2016 Podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (138/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (135/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (134/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (122/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (121/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Beata Rybacka-Kołowska – Przedszkole Publiczne nr 36 Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Ryszard Suwała – Zespół Szkół Samochodowych Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Elżbieta Zaborowska – Miejska Biblioteka Publiczna Imienia. Z Arentowicza Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Aneta Okrój-Popek – Gimnazjum nr 9 Szczegóły
« 1 2 389 390 391 392 393 453 454 »