Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (227/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (226/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Zarządzenie nr 142/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin”. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 06.04.2011 r. znak: OS.7642-17-60/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie obiektów stopnia wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim z podziałem na obiekty (…), w zakresie rezygnacji z punktu IV.3. ww. decyzji dotyczącej zamontowania okna do celów monitoringu ryb przez przepławkę. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Jan Basierski – Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Elżbieta Rejmanowska – MOPR – Sekcja Administracji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Monika Siedlecka – Schronisko dla Zwierząt we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów 197/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (225/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (224/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (223/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Jan Polak – Teatr Impresaryjny im Włodzimierza Gniazdowskiego – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Edyta Wiśniewska – Dom Pomocy Społecznej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Janusz Ziółkowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 – Dyrektor Szczegóły
« 1 2 389 390 391 392 393 484 485 »