Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2016 Piotr Grudziński – MOPR – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Iwona Patroniak – Przedszkole Publiczne Nr 6 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek nr 14/5, 13, 5, 6/6, 11 obręb Włocławek KM 38; dz. nr 10/10, 10/9, 10/8, 10/7 obręb Włocławek KM 39; dz. nr 12, 11/37 obręb Włocławek KM 33; dz. nr 3/10, 4, 3/238, 225/1, 226/1 obręb Włocławek KM 28; dz. nr 4/2, 3/2, 208/1, 4/1, 2/33, 2/30, 2/26, 2/14, 2/15 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ul. Wysokiej, ul. Rolnej, ul. Rysiej, ul. Wienieckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN z lokalizacją złączy kablowych na działkach nr 334/7, 335, 441, 387, 249/46, 249/18 obręb Michelin KM 01, dz. nr 8/7, 8/2, 1/143, 1/142, 1/37, 1/153 obręb Włocławek KM 72/1 przy ul. Ziębiej i Zgodnej we Włocławku zmienił zakres inwestycji poprzez wykreślenie działki nr 249/46 obręb Michelin KM 01 z terenu inwestycji. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Zarządzenie nr 141/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2016 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 „Pamiętaj o zdrowiu – unikaj nałogu” złożona przez Fundację na Rzecz Rozwoju KSW Włocławek „Vladislawia” Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Lidia Piechocka-Witczak – Centrum Kultury „Browar B” – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Bożena Jażwiecka – Przedszkole Publiczne Nr 25 – Dyrektor Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.05.2016 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek z podziałem na 6 zadań Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Zarządzenie nr 140/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2016 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 KOMUNIKAT : Urząd Miasta Włocławek – Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom, którzy wnoszą w 2016 r. opłaty w ratach za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2016 r. upływa termin wniesienia II raty. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. wiąz z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 64 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (9/post/2016) Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Dorota Grzybowska – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
« 1 2 390 391 392 393 394 484 485 »