Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (57/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (56/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (55/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (62/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (61/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Zarządzenie Nr 46/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Petycja Kancelarii Prawnej Świeca & Wspólnicy Sp. K. – OPIK.152.88.2015 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (53/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Pozwolenie wodnoprawne (52/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (51/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (60/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów(50/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Komisja Edukacji Rady Miasta Szczegóły
« 1 2 390 391 392 393 394 430 431 »