Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (306/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (28/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Zarządzenie nr 208/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Zarządzenie nr 207/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Zarządzenie nr 206/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Zarządzenie nr 205/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (330/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (305/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. sumak octowiec z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 ( dz. nr 38/21 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. klon, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 ( dz. nr 38/21 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. wierzba, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pyłku Piechoty 19, 17 ( dz. nr 38/20 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 204/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Rucianej, działka nr 9/47 KM 5 o pow. 230,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 203/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 202/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 201/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: -ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
« 1 2 390 391 392 393 394 519 520 »