Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych OPIK.ROU. 2600.6.2.2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Natalia Bielicka – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Sylwia Wojciechowska – Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o – Prezes zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp z o. o – Prezes zarządu Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ukonstytuowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Hanna Lelewska – Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja użytkowania systemu zarządzania E.FSP.440.5.2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8 i Chemików 15-17 – dz. nr 13/13 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Urocza 2-4 – dz. nr 116/129 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajska 3-5 – dz. nr 116/111 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (2/zglo/2019) Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy dotycząca wieloobszarowych polowań na dziki w województwie kujawsko – pomorskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Decyzja (9/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 19/19 (znak: UA.AB.6740.504.2018), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę centrum handlowego – etap I: budynku handlowo – usługowego – galerii handlowej nr 1, infrastruktury technicznej w tym parkingów, pylonu reklamowego, w ramach zadania: „budowa centrum handlowego: etap I – budynek handlowo – usługowy – galeria nr 1, infrastruktura techniczna w tym parkingi, pylon reklamowy; etap II – budynek handlowo – usługowy – galeria nr 2″, na terenie działek nr 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej i Długiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po ponownym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Omega Investments Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Bogusława Adamskiego, decyzją Nr 19/19 z dnia 10.01.2019 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę centrum handlowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Decyzja w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (8/dec/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 495 496 »