Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.11.2018 Plan Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 107 „KTRŁ” we Włocławku w sezonie 2018/2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 235 i 261 Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zarządzenie nr 305/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów obowiązujące od 01.01.2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Prezydent Miasta Włocławek w dniu 4 listopada 2018 r. zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do siedzib obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zarządzenie nr 311/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zarządzenie nr 310/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, z przeznaczeniem jako teren dojazdu, dojścia, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zarządzenie nr 309/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Węglowej 10, stanowiącej część działki nr 78/24 KM 53 o pow. 10,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zarządzenie nr 308/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Edukacji Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zarządzenie nr 307/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Pismo przewodnie do Geologa Wojewódzkiego w sprawie UA.WZ.6730.54.2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Pismo przewodnie do Geologa Powiatowego w sprawie UA.WZ.6730.54.2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.331.2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.332.2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 W dniu 06 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zarządzenie nr 306/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 473 474 »