Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.09.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : Zawiadamia, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczoną jako: działka nr 3/53 (Włocławek KM 114) o pow. 1,7770 ha, działka nr 3/70 (Włocławek KM 114) o pow. 2,1922 ha oraz działka nr 3/73 (Włocławek KM 114) o pow. 0,2528 ha (przedmiotem wykupu była działka nr 3/1 KM 114), na inny cel niż określony w umowie sprzedaży zawartej w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości ( Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2018 Wniosek (164/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew (151/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 W związku z zaplanowanym dyżurem radnych tj. 11.09.2018 r., wyjątkowo radni z Okręgu Wyborczego Nr 3, dyżurować będą w sali nr 5 (parter) Urzędu Miasta. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (150/dec/2018) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 14 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wyznaczył termin posiedzenia na dzień 14 września br. na godz. 8:15. Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 14 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej zwołał posiedzenie na dzień 14 września 2018 r. na godz. 8:30 . Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Lokalowy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (163/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 42,00 m2 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 Pomoc Administracyjna w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 453 454 »