Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2019 Zarządzenie nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (76/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Uchwała nr 19/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (75/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Zarządzenie nr 151/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.04.2019 Inspektor ds. planowania rozwoju miasta w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.04.2019 Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta w Biurze Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Zarządzenie nr 150/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 18,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (76/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (74/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie nr 149/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sal gimnastycznych szkół w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy” w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie nr 148/2019 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie nr 147/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 529 530 »