Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2018 Ogłoszenie dla hodowców zwierząt gospodarskich Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Procedura postępowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (12/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (11/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (10/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (9/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (8/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (6/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała nr XXXVII/189/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2018 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4 dz. nr 116/129 KM 32 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2018 Decyzja na usunięcie drzewa (5/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (6/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (4/dec/2018) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 356 357 »