Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2016 Jan Basierski – Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Elżbieta Rejmanowska – MOPR – Sekcja Administracji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Monika Siedlecka – Schronisko dla Zwierząt we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów 197/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (225/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (224/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (223/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Jan Polak – Teatr Impresaryjny im Włodzimierza Gniazdowskiego – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Edyta Wiśniewska – Dom Pomocy Społecznej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Janusz Ziółkowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Piotr Grudziński – MOPR – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Iwona Patroniak – Przedszkole Publiczne Nr 6 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek nr 14/5, 13, 5, 6/6, 11 obręb Włocławek KM 38; dz. nr 10/10, 10/9, 10/8, 10/7 obręb Włocławek KM 39; dz. nr 12, 11/37 obręb Włocławek KM 33; dz. nr 3/10, 4, 3/238, 225/1, 226/1 obręb Włocławek KM 28; dz. nr 4/2, 3/2, 208/1, 4/1, 2/33, 2/30, 2/26, 2/14, 2/15 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ul. Wysokiej, ul. Rolnej, ul. Rysiej, ul. Wienieckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN z lokalizacją złączy kablowych na działkach nr 334/7, 335, 441, 387, 249/46, 249/18 obręb Michelin KM 01, dz. nr 8/7, 8/2, 1/143, 1/142, 1/37, 1/153 obręb Włocławek KM 72/1 przy ul. Ziębiej i Zgodnej we Włocławku zmienił zakres inwestycji poprzez wykreślenie działki nr 249/46 obręb Michelin KM 01 z terenu inwestycji. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Zarządzenie nr 141/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2016 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku Szczegóły
« 1 2 400 401 402 403 404 495 496 »