Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2016 Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia założeń w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.04.2016 Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2016) Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Zarządzenie Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 dz. nr 116/111 KM 32 Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 13 dz. nr 13/14 KM 33 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (118/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (114/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (117/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (113/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (112/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (111/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 401 402 403 404 405 463 464 »