Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (258/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (236/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (257/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (235/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (256/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (255/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (254/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (234/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (253/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wymianę, remont, budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej w Alei Jana Pawła II we Włocławku na terenie działek nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin KM 01 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zarządzenie nr 167/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2016 r w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o klatkę schodową przeciwpożarową na terenie działek nr 65/4, 65/23 obręb Włocławek KM 31 położonych przy ul. Toruńskiej 77/81 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zarządzenie nr 166/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 września 2018 roku. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/67/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających Szczegóły
« 1 2 411 412 413 414 415 519 520 »