Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (67/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (66/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Skrytej 7 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Zgłoszenie budowy odcinków linii SN 15 kV pomiędzy stacjami ST Toruńska Oświetlenie 2 a ST Jurex oraz ST Siewna a ST Toruńska Oświetlenie 4 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (65/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (64/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (63/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Sylwia Wojciechowska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarki Miejskiej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Piekarskiej 3B Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie Nr 52/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę słupowej stacji transformatorowej przy ul. Baśniowej 8/10 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (70/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
« 1 2 411 412 413 414 415 454 455 »