Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK17 – Przydział lokalu socjalnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK16 – Przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK15 – Wyliczenie hipoteki ciążącej na budynku prywatno-czynszowym z tytułu wydatkowanych środków na remont, celem wydania zezwolenia na jej wykreślenie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK14- Sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkaniowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK13 – Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK12 – Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK11 – Zamiana lokalu mieszkalnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GM02 – Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GM01 – Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK10 – Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK09 – Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK08 – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK07 – Wydzierżawienie gruntu w drodze przetargu/w drodze bezprzetargowej na okres lat trzech/powyżej lat trzech Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK06 – Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK05 – Przesuniecie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Szczegóły
« 1 2 413 414 415 416 417 463 464 »