Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (233/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (232/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy :ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 42/153 KM 29 o pow. 344,00 m Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zarządzenie nr 165/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Chopina, stanowiącej część działki nr 71/99 KM 51 o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zarządzenie nr 164/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – likwidację rowu przydrożnego na odcinku 20 mb od A do B ( km od 7+720 do 7+740 jego biegu; dz. nr 432/3 obręb 1 Podolszyce-Borowiczki ) oraz na odcinku 44 mb od C do D ( km 7+ 760 do 7+ 804 jego biegu; dz. nr 430/2 obręb 1 Podolszyce Borowiczki) przy al. Ks. Popiełuszki przy drodze krajowej nr 60 w Płocku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej ( poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej ( od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (231/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (252/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (251/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (230/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zostało umarzone postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. sumak octowiec z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zostało umorzone postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 49 (dz.nr 23/12 KM 111/1). Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 sala 302. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (229/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (250/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 413 414 415 416 417 519 520 »