Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (53/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Pozwolenie wodnoprawne (52/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (51/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (60/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów(50/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Komisja Edukacji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Projekty Uchwał pod obrady XVI sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 XVI sesja Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Zarządzenie Nr 45/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 8/2 o powierzchni 0,8960 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 35 w obrębie Włocławek KM 38, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Zarządzenie Nr 44/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli prawidłowości danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców do 31 stycznia każdego roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (59/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie Nr 43/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 414 415 416 417 418 454 455 »