Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek w ulicach: Lisiej (dz. nr 375, 249/3, 395, 393 obręb Michelin KM 01), Jelonkowej ( dz. nr 249/3, 394, 396, 371, 393 obręb Michelin KM 01), Żytniej ( dz. nr 64 obręb Włocławek KM 105; dz. nr 50, 51, obręb Włocławek KM 123; dz. nr 62/7, 62/5 obręb Włocławek KM 112/1), Żurawiej (dz. nr 190 obręb Włocławek KM 69; dz. nr 171 obręb Włocławek KM 57), Noakowskiego i Słodowskiej ( dz. nr 4/5, 4/6, 10/2, 10/3, 10/4, 26/2 obręb Włocławek KM 41; dz. nr 180 obręb Włocławek KM 42). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (228/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki”. Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 Zarządzenie nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (227/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Komunikat :Inspekcja Weterynaryjna : Powiatowy Lekarz Weterynarii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Pozwolenie wodnoprawne (226/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej na terenie działek nr 29/1, 28, 26 obręb Włocławek KM 7/1 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa, przebudowa lub remont 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach: Płocka, Żwirowa, Bobrownicka, Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (249/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko (2/rap/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (225/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Magdalena Bogacz-Polańska – Urząd Miasta Włocławek – Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (224/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie nr 163/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 9 we Włocławku ul. Wojska Polskiego 27. Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Porządek obrad XX sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
« 1 2 414 415 416 417 418 519 520 »