Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (6/post/2016) Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodach związanych z likwidacją wyrobiska – glinianki na działkach nr 1/9 i nr 2/9 obręb Włocławek KM 74/1 we Włocławku przy ul. Falbanka. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (158/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (157/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (141/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (156/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Jolanta Trzebińska – Urząd Miasta Włocławek – Kierownik w Referacie Ewidencji Gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (155/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (140/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (139/dec/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.04.2016 BST08 – Wniosek o wydanie wyciągu (zaświadczenia) z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (154/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Aneta Złotowska – Przedszkole Publiczne Nr 13 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (138/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (137/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 414 415 416 417 418 484 485 »