Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (96/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (95/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 59/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.03.2016 Kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Miasta Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.03.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.03.2016 Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Borowskiej, oznaczonej jako działki: nr 1/196 KM 58 o pow. 0,0019 ha, nr 1/197 KM 58 o pow. 0,0034 ha, nr 1/198 KM 58 o pow. 0,0019 ha, nr 1/199 KM 58 o pow. 0,0070 ha, nr 1/200 KM 58 o pow. 0,0024 ha, nr 1/201 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/202 KM 58 o pow. 0,0024 ha, nr 1/203 KM 58 o pow. 0,0044 ha, nr 1/204 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/205 KM 58 o pow. 0,0023 ha, nr 1/206 KM 58 o pow. 0,0040 ha, nr 1/207 KM 58 o pow. 0,0064 ha, nr 1/208 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/209 KM 58 o pow. 0,0014 ha, dz. nr 8/8 KM 58 o pow. 0,0114 ha, dz. nr 8/9 KM 58 o pow. 0,0015 ha, 8/10 KM 58 o pow. 0,0085 ha, 8/11 KM 58 o pow. 0,0032 ha, 8/12 KM 58 o pow. 0,0015 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach: 11/46 o pow. 0,0708 ha, 11/53 o pow. 0,0450 ha, 11/54 o pow. 0,0259 ha, 11/56 o pow. 0,0590 ha oraz 11/57 o pow. 0,0282 ha w obrębie Włocławek KM 94, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Projekty Uchwał pod obrady XVII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (90/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (94/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (89/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (93/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku Szczegóły
« 1 2 424 425 426 427 428 475 476 »