Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (188/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (187/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (186/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek (185/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Magdalena Kalinowska – MOPR – Dział Dodatków Mieszkaniowych – Zastępca Kierownika Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Dorota Wilczura – Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Maluch” – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Ewa Cieślak – Gimnazjum Nr 2 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Elżbieta Pawlaczyk – MOPR – Specjalista Pracy Socjalnej Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Dorota Cecot -Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Małgorzata Jabłońska – Galeria Sztuki Współczesnej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Elżbieta Rutkowska – Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Aneta Wudecka – MOPR – Dział Świadczeń Rodzinnych – Zastępca Kierownika Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Płocka, Żwirowa na terenie działek nr 210/1, 210/2 obręb Włocławek KM 28, dz. nr 13/2 obręb Włocławek KM 29, dz. nr 11/9, 24/2, 24/4, 26 obręb Włocławek KM 92 we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa lub remont 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach: Płocka, Żwirowa, Bobrownicka, Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa”. Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianie sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek wielorodzinny z częścią administracyjno-gospodarczą z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie działek nr 116/80, 116/82 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (168/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 425 426 427 428 429 506 507 »