Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (184/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (167/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (183/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (166/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (182/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (165/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (164/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (163/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. o wydanie postanowienia odmawiającego sprostowania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji , postanowienia odmawiającego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr l/ZRID/BP/2012 z dnia 21 maja 2012 r., znak: WI.II.ZRID.BP.7830.2.2012.ZD O pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (180/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (162/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (161/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Elżbieta Olszewska – Urząd Miasta Włocławek – Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii – Kierownik Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Rafał Michalak -Urząd Miasta Włocławek – Referat Administracji Budowlanej -Kierownik Szczegóły
« 1 2 426 427 428 429 430 506 507 »