Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK12 – Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK11 – Zamiana lokalu mieszkalnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GM02 – Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GM01 – Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK10 – Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK09 – Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK08 – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK07 – Wydzierżawienie gruntu w drodze przetargu/w drodze bezprzetargowej na okres lat trzech/powyżej lat trzech Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK06 – Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK05 – Przesuniecie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK04 – Zbycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK03 – Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Włocławek, miasta na prawach powiatu Włocławek lub Skarbu Państwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK02 – Zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK01 – Bonifikata (ulga) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu wytwornicy solanki ze zbiornikiem solanki na terenie bazy PGK Saniko Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku” Szczegóły
« 1 2 426 427 428 429 430 475 476 »