Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2016 Małgorzata Ziółkowska -MOPR – Kierownik działu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (131/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (148/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (130/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (147/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (146/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (145/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (144/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Ilona Składanowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 -5, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 116/111 KM 32. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 11/33 KM 33. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Włocławek za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Strategia rozwoju miasta Włocławek 2020+ Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.04.2016 Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce Szczegóły
« 1 2 437 438 439 440 441 505 506 »