Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2016 Ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2016 Decyzja w zakresie zezwolenia na transport odpadów (129/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Zarządzenie Nr 106/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietna 2016 r. zmieniające w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2016 Pozwolenie wodnoprawne (128/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Zgromadzenie publiczne -Święto pracy Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Zarządzenie Nr 105/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Duninowskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek: 35/7, 35/8 i 35/12 o łącznej pow. 0,4334 ha (Włocławek KM 91). Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Wioletta Warszawska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Podinspektor w Dziale Świadczeń Alimentacyjnych Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Łucja Pawlaczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Janina Radzikowska – Urząd Miasta Włocławek – Skarbnik Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (127/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (143/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 104/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 103/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie organizacji Narad Koordynacyjnych oraz zasad i trybu ich prowadzenia Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 102/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Energetyków, oznaczonej jako działka nr 79/1 o powierzchni 0.2301 ha w obrębie Włocławek KM34, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych – miejskiej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Stefana Wyszyńskiego we Włocławku ścieków przemysłowych z Zakładu przy ul. Stefana Wyszyńskiego 14 (dz. nr 10/2, 39/1, 9/1, 9/2 KM 35 obręb Włocławek), produkującego konserwy warzywno-mięsne i aromaty oraz z myjni pojemników przewoźnych. Szczegóły
« 1 2 438 439 440 441 442 505 506 »