Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (33/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (34/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usuniecie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Broniewskiego 24 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (33/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (32/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Informacja dla obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej, pomiędzy ulicami: Polną, Zagajewskiego, Stodólną, Składową, Łęgską, Płocką, Barską oraz Celulozową Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Zarządzenie nr 25/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Zarządzenie nr 24/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy oraz realizacji zadań i celów Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na rok budżetowy 2016 Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka sieci wodociągowej z odcinkami łączącymi do granic działek w ulicy Plażowej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (32/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Uchwała Nr 5/D/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Uchwała Nr 6/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2016 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (31/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Zarządzenie nr 23/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Miasta Włocławek Szczegóły
« 1 2 450 451 452 453 454 473 474 »