Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (180/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (162/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (161/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Elżbieta Olszewska – Urząd Miasta Włocławek – Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii – Kierownik Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Rafał Michalak -Urząd Miasta Włocławek – Referat Administracji Budowlanej -Kierownik Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Roman Kozicki – Zespół Szkół Muzycznych – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Bożena Malicka – Przedszkole Publiczne Nr 17 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Marek Wódecki – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Ewa Bałoń – Zespół Szkół Nr 10 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Dariusz Pokrywczyński – Zespół Szkół Nr 11 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Emila Skoczkowska – MOPR – Dział Dodatków Mieszkaniowych – Kierownik Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (179/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (160/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (159/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 450 451 452 453 454 529 530 »