Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.12.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usuniecie drzewa gat. klon jesionolistny we Włocławku przy ul. Toruńskiej 55 Szczegóły
Artykuł 14.12.2015 Zarządzenie nr 364/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2015 Szczegóły
Artykuł 14.12.2015 Zarządzenie nr 363/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2015 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2015 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (562/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (587/wnio/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2015 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (561/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2015 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (560/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2015 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (559/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2015 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (558/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2015 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (557/dec/2015) Szczegóły
Artykuł 14.12.2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek wraz z dokumentami towarzyszącymi Szczegóły
Artykuł 11.12.2015 Zgromadzenie publiczne upamiętniające 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Szczegóły
Artykuł 11.12.2015 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne na działce nr 15/67 przy ul. Celulozowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.12.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci ciepłowniczej przy ul. Obwodowej i ul. Wienieckiej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.12.2015 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (556/dec/2015) Szczegóły
« 1 2 458 459 460 461 462 463 464 »