Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2016 Straż Miejska we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Kujawskie Poręczenia Kredytowe Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 „Baza” Spółka z o.o. Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Zarządzenie nr 28/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 12 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Zarządzenie nr 27/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 9 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC10 – Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC08 – Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC07 – Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC06 – Wpisanie do ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC05 – Zmiana imienia lub nazwiska Szczegóły
« 1 2 470 471 472 473 474 495 496 »