Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S02 – Zgłoszenie zwierzęcia do rejestru zwierząt podlegających ochronie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S01 – Dofinansowanie usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulic: Barska, Łanowa, Polna, 14 Pułku Piechoty, Żytnia we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku oświatowego położonego przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia i monitoringu na terenie działki położonej przy ul. Hutniczej 5/7 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV długości 129 m zasilającej budynki mieszkalne na działce nr 42/21 przy ulicy Krzemowej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/36/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/35/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg we Włocławku i Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/34/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/33/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/32/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zamiaru utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/30/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/29/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, za rok 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/28/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek za 2014 rok” Szczegóły
« 1 2 472 473 474 475 476 529 530 »