Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.01.2016 Informacja dla obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej, pomiędzy ulicami: Polną, Zagajewskiego, Stodólną, Składową, Łęgską, Płocką, Barską oraz Celulozową Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Zarządzenie nr 25/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Zarządzenie nr 24/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy oraz realizacji zadań i celów Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na rok budżetowy 2016 Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka sieci wodociągowej z odcinkami łączącymi do granic działek w ulicy Plażowej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (32/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Uchwała Nr 5/D/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Uchwała Nr 6/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2016 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (31/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Zarządzenie nr 23/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 26.01.2016 Zarządzenie nr 22/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasto Włocławek niezabudowanej nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Zielnej, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 22/4 o powierzchni 0,0168 ha (Włocławek KM 112/2) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (31/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (30/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2016 Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (30/dec/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.01.2016 Inspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Mienia Szczegóły
« 1 2 472 473 474 475 476 495 496 »