Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2016 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (108/dec/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.03.2016 Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Radosław Zacharek – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Płowieckiej 10a, oznaczonej jako działka nr 51/2 KM 77 o pow. 0,0683 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Żytniej, oznaczonej jako działka nr 75/4 KM 84 o pow. 0,0153 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 80/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Korczaka, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 82/2 o pow. 0,0406 ha (Włocławek KM 72/1) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (107/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (114/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2016 Pozwolenie wodnoprawne (113/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Moniuszko” pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (112/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (11/zglo/2016) Szczegóły
« 1 2 481 482 483 484 485 541 542 »