Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie nr 160/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Celulozowej, stanowiącej część dz. nr. 15/62 KM 87 o pow. 172,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie nr 159/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Żelazne Wody, oznaczona jako działka nr 11/2 KM 110 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie nr 158/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: -ul. Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie nr 157/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 11/5 o powierzchni 0,0280 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Płockiej w obrębie Włocławek KM 94, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (220/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (246/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 42/21, 42/23 obręb 0002 Rybnica przy ulicy Krzemowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 15/106, 15/122, 15/123 obręb Włocławek KM 87 przy ulicy Celulozowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 KOMUNIKAT – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom, którzy wnoszą w 2016 r. opłaty w ratach za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2016 r. upływa termin wniesienia II raty . Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zgromadzenie publiczne : W dniu 26 maja 2016r. o godz. 12.00 w Parku im. Władysława Łokietka rozpocznie się piknik z okazji Dnia Matki dla mam z Włocławka. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (219/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta zostało zaplanowane na dzień 30 maja br. na godz. 8:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (245/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Zarządzenie nr 156/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2016 r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Zarządzenie nr 155/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2016 r w sprawie ustalenia procedury likwidacyjnej Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku ul. Wojska Polskiego 27 Szczegóły
« 1 2 487 488 489 490 491 590 591 »