Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2016 Maria Radzikowska – Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli – Kierownik Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (170/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Małgorzata Dudzińska – Szkoła Podstawowa Nr 3 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Karolina Taźbierska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Dodatków Mieszkaniowych – Starszy referent Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV dł. 169 m zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne na działce nr 34/3 przy ul. Wilgi we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Agnieszka Białopiotrowicz – Urząd Miasto Włocławek – Wydział Edukacji – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 – 6, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 116/108 KM 32. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 2 i 6. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV długości 129 m zasilającej budynki mieszkalne na działce nr 42/21 przy ulicy Krzemowej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (150/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Wniosek o wydawanie pozwolenia wodnoprawnego (168/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 111/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia TRANSCHEM Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Toruńska 153 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością ANWIL SA we Włocławku ścieków przemysłowych pochodzących z myjni cystern i wagonów kolejowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „RYBNICA” zlokalizowanemu przy ul. Leśnej we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 zlokalizowanych na działce nr 1/3 obręb Włocławek KM 122/2 do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
« 1 2 487 488 489 490 491 562 563 »