Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 31/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Ceglana 13/15 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (39/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami i połączeniami we Włocławku w ulicy Grodzkiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS01 – Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS04 – Potwierdzenie sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS03 – Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS02 – Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E04 – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E03 – Wpisanie do ewidencji szkoły/placówki niepublicznej Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E02 – Skierowanie do kształcenia specjalnego Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Zarządzenie nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Zarządzenie nr 30/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej Szczegóły
« 1 2 489 490 491 492 493 519 520 »