Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.05.2016 Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (7/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (194/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (15/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (193/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (174/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (173/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (172/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (171/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (192/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (191/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN przy ul. Ziębiej i Zgodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej 77/81 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Zarządzenie nr 121/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Zarządzenie nr 120/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ulicy Wodnej 10, oznaczonej jako działka nr 34/2 KM 70 o pow. 0,0334 ha, w udziale ¼ części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli. Szczegóły
« 1 2 489 490 491 492 493 571 572 »