Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (130/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (129/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (128/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (127/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (126/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (124/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (123/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (121/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (120/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (119/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia założeń w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku Szczegóły
« 1 2 490 491 492 493 494 552 553 »