Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2016 Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Budżet Obywatelski Miasta Włocławek na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 7 lipca 2016r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 sala 20. Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Zarządzenie nr 193/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2016 r w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2018 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (274/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (273/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (303/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (302/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz z systemem monitorowania efektów realizacji gminnego programu rewitalizacji. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (26/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (25/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (24/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (301/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Iwona Jarmużek – Przedszkole Publiczne Nr 4 – Dyrektor Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (300/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 490 491 492 493 494 601 602 »