Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2016 Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Jarosław Biegała -Miejski Zasób Komunalny Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Jarosław Biegała -Miejski Zasób Komunalny Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Zwołanie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Zwołanie Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.04.2016 Przebudowa dróg gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.04.2016 Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka – etap VI Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Alicja Dworzańska – Urząd Miasta Włocławek – Dyrektor Wydziału Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (6/post/2016) Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodach związanych z likwidacją wyrobiska – glinianki na działkach nr 1/9 i nr 2/9 obręb Włocławek KM 74/1 we Włocławku przy ul. Falbanka. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (158/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (157/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (141/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (156/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 491 492 493 494 495 562 563 »