Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.05.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego przy ul. Przemysłowej 6a , na terenie działek: Nr 9/9 Obręb 1170 Włocławek KM 117 oraz Nr 5/30 Obręb 1181 Włocławek KM 118/1. Szczegóły
Artykuł 19.05.2016 Zarządzenie nr 148/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (238/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (212/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (237/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wymianę, remont, budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej w Alei Jana Pawła II we Włocławku na terenie działek nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin KM 01. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (236/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.05.2016 Podinspektor ds. organizacyjno – administracyjnych w Wydziale Edukacji Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji w zakresie dotyczącym terminu usunięcia 2 drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Łanowej 15 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (235/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku na terenie działek nr 18/12, 18/7, 18/6, 18/5, 18/4, 18/3, 18/2, 18/1, 9/9, 9/15, 9/13, 3/4, 3/7, 2/6, 2/14, 3/13, 2/16, 1/4, 19/2 obręb Włocławek KM 74/2, dz. nr 20/15, 20/10, 19/12, 86/2, 86/1, 15/2, 14/2, 13/2, 19/2 obręb Włocławek KM 73, dz. nr 248/10, 248/6, 248/7, 244, 249/24, 247, 249/26, 249/18, 412/1 obręb Michelin KM 01 w ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja niskiej emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 2/Sielskiej 5 Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4-6 Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Zarządzenie nr 147/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Skrajnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/2 o powierzchni 0,0800 ha (Obręb 2130 Michelin KM 13), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (234/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 491 492 493 494 495 590 591 »