Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (276/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Petycja Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (275/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 15 w zakresie terminu jej wykonania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (274/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie nr 183/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 czerwca 2016 r w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby i trybu pracy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (254/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Przewodniczący Rady Miasta zwołuje na dzień 23 czerwca 2016 roku posiedzenie Rady Miasta Włocławek. Obrady sesyjne odbędą się w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13. Rozpoczęcie obrad godz. 9:00 Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Projekty Uchwał pod obrady XXI sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (21/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (20/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Dnia 21 czerwca 2016 o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego w siedzibie Straży Miejskiej we Włocławku ul. Bojańczyka 11 sala nr 7. Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Dnia 22 czerwca 2016 o godz. 13:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta zwołała posiedzenie Komisji na dzień 21 czerwca br. na godzinę 12.00.Obrady odbędą się w sali nr 5 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 budynek „A”. Szczegóły
« 1 2 498 499 500 501 502 604 605 »