Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2016 Zarządzenie nr 180/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie administrowania „Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Zarządzenie nr 179/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie administrowania „Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny” we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (272/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 15/62, 15/106 obręb Włocławek KM 87 przy ulicy Celulozowej 23/23a we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Gmina Miasto Włocławek poszukuje kandydatów chętnych do pracy do wykonywania kontroli biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Wykonywanie przedmiotu zlecenia odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów zleceń. Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zarządzenie nr 178/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2016 r w sprawie określenia stawek najmu dla projektu „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie, 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zarządzenie nr 177/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2016 r w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im. mjr Henryka Sucharskiego we Włocławku oraz Przedszkola Publicznego Nr 6 „Planeta Radości” we Włocławku do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza (271/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zarządzenie nr 176/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2016 r w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (252/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (251/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (270/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (250/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Zarządzenie nr 175/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2016 r w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i placówek publicznych i niepublicznych Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Zarządzenie nr 174/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Szczegóły
« 1 2 499 500 501 502 503 603 604 »