Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (171/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (192/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (191/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN przy ul. Ziębiej i Zgodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej 77/81 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Zarządzenie nr 121/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Zarządzenie nr 120/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ulicy Wodnej 10, oznaczonej jako działka nr 34/2 KM 70 o pow. 0,0334 ha, w udziale ¼ części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.04.2016 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.04.2016 Program utwardzania dróg gruntowych – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (170/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Włocławek za rok 2015 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (190/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (189/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (188/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 500 501 502 503 504 581 582 »