Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2016 Zarządzenie nr 172/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Wiklinowej, oznaczonej jako działka nr 4/40 Obręb Kawka o pow. 2.5461 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Decyzja (248/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Informacja o wydaniu, na wniosek Kujawsko –Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o., decyzji Nr 174/2016 z dnia 06 czerwca 2016r., która zmienia pozwolenie na budowę Nr 244/12 z dnia 05 lipca 2012r. i pozwolenie je zmieniające Nr 384/2015 z dnia 29 września 2015r. oraz zatwierdza projekt budowlany zamienny na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” (w tym budowa dróg pożarowych oraz zjazdu z ulicy Wienieckiej, budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka dwóch budynków gospodarczych i zbiornika podziemnego), na terenie działek nr 2/1, 2/32, 2/33 i 4/1 obręb Włocławek KM 124/1 przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Zgłoszenie budowy, przebudowy i remontu 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi przy ulicach: Płockiej, Żwirowej, Bobrownickiej, Mielęcińskiej, Łabędziej, Cisowej, Łosiej, Brzezinowej, Bluszczowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Zarządzenie nr 171/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury likwidacyjnej Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku ul. Wojska Polskiego 27 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (269/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (268/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (247/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (267/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci cieplnych oraz budowa nowego przyłącza cieplnego na terenie działek nr 116/81, 116/110, 116/78, 116/82, 116/80, 116/60, 116/139 obręb Włocławek KM 28 oraz działka nr 3/235 obręb Włocławek KM 28 przy ulicach: Rajska 1, Sielska 3, Wesoła10/12, Pogodna we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (266/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (265/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Energetyków, działka nr 79/1 KM 34 o pow. 0,2301 ha. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (246/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (245/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 501 502 503 504 505 604 605 »